ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้กลายเป็นเหมือนกับทางเลือกแรกสำหรับวัยรุ่น

Keen Adventurers & Travel Enthusiasts  > Blog >  ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้กลายเป็นเหมือนกับทางเลือกแรกสำหรับวัยรุ่น
| | 0 Comments

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นยาสูบแบบใหม่ที่จะใช้หลักการระเหยของสารนิโคตินเหลว ด้วยความร้อนจากไฟฟ้าไม่ใช่การเผาไหม้เหมือนกับบุหรี่แบบทั่วไป และเนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ใบยาสูบจึงทำให้ความรุนแรงอยู่ระดับที่ต่ำกว่า และไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างมากนัก สำหรับส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า ก็จะมีแบตเตอรี่ สารนิโคติน และสารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ โพพีลีนและสารให้กลิ่นรสชาติ เป็นต้น ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพมากเหมือนบุหรี่ธรรมดามากนัก ซึ่งในปัจจุบันนี้การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีมากมายหลายประเภท มีทั้งปลอดภัยมาก จนกระทั้งไปถึงปลอดภัยน้อย และจะเห็นได้ว่ามีการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทางเลยทีเดียว ซึ่งจะเห็นได้จากการขายบุหรี่ไฟฟ้า กทม และต่างจังหวัด ที่มีการขายกันอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้า ถือว่าได้รับความนิยมขึ้นกว่าในอดีตมาก ซึ่งเดิมทีบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการโฆษณาสรรพคุณว่าเป็นตัวช่วยที่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น และเป็นบุหรี่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย บุหรี่ไฟฟ้าจึงได้กลายเป็นเหมือนกับทางเลือกแรกสำหรับวัยรุ่นมากขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนหันมานิยมบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นก็เพราะสื่อโฆษณาทั้งในการขายบุหรี่ไฟฟ้า กทม และต่างจังหวัด ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของบุหรี่ไฟฟ้านั้นดูน่าดึงดูด คือ นอกจากความเท่ห์ ที่เป็นแฟชั่นแล้ว การใช้ข้อมูลด้านเดียวอย่างเช่นเรื่องไม่มีสารก่อมะเร็ง ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมีน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และยังไม่ได้รับการวิจัยที่ครบถ้วนมาเป็นตัวนำเสนอ จึงทำให้บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และเมื่อรวมกับการที่ผู้ผลิตสร้างให้บุหรี่ไฟฟ้ามีลูกเล่นที่เยอะกว่าอย่างเรื่องกลิ่นที่มีให้เลือกหลากหลายร้อยกลิ่น จึงยิ่งทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจัยสุดท้ายเลยที่ทำให้ผู้คนติดบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นก็เพราะ “นิโคติน” ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันกับบุหรี่ธรรมดา ที่เป็นสารเสพติด จึงทำให้เมื่อสูบไปแล้ว สูบบ่อยเข้า ก็กลายเป็นติดในที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า กทม และต่างจังหวัด ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่าย จึงเป็นสิ่งทีควรให้ความสำคัญอย่างมากในการสูบแต่ละครั้ง และให้ความสำคัญของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยว่ามีปริมาณนิโคตินที่เหมาะสมหรือเปล่า เพราะปริมาณของนิโคตินที่อยู่ในกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละกลิ่น จะเหมาะสำหรับผู้สูบที่สูบบุหรี่หนักหรือเบาแตกต่างกันออกไป เพื่อช่วยลดการติดบุหรี่ให้น้อยลงและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของนักสูบแต่ละครั้ง ดังนั้นก่อนจะสูบบุหรี่ไฟฟ้า ควรจะศึกษาวิธีการใช้เสียก่อน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายในภายหลังได้